Projekt

 

TYTUŁ:

Wsparcie dla firmy Brown House & Tea

Cel: Wsparcie przedsiębiorstw niekorzystnie dotkniętych skutkami brexit. 

Całkowita wartość Projektu wynosi:88 427,10EUR (słownie: Osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem euro 10/100)

Wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 88 427,10EUR (słownie: Osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem euro 10/100).

 

Zamknij
Zaloguj się
Zamknij
Koszyk (0)

Brak produktów w koszyku. Brak produktów w koszyku.